Провери цена за конкретен период:

Reservations

Every day from 09:00 to 18:00


Банкови детайли

Сирена и Делфин ООД
Райфайзен Банк АД
IBAN: BG19RZBB91551086258013
BIC: RZBBBGSF

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID‐19

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро‐ и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID‐19

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID‐19 и стабилност на работните места


Бенефициент: „Сирена и Делфин” ООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-13717-C01


Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.